Attention Trelleborg bildades den 24/4 2003

Attention Trelleborg-Sveriges sydligaste förening

Attention Trelleborg bildades den 24/4 2003 och har nu varit verksamma i 12 år.

Våra medlemmar finns i Trelleborg, Svedala, Vellinge kommun och andra orter i 3 mils omkrets från Trelleborg.

För närvarandet har vi 210 medlemmar, var av 14 är stödmedlemmar.

Det är 9 skolor, LSS, daglig verksamhet, BUP, HAB, skolförvaltningen.

Attention Trelleborg har två-tre föreläsningar om året. Via mail, får medlemmarna utskick om föreläsningar, kurser, information från våra vänföreningar som, Dyslexiförbundet , RSMH, ABF m.f

steroids pills for sale

anadrol
anastrozole
tamoxifen
nandrolone phenylpropionate
liothyronine
clomid